News

Општински линии

Секојдневно се оддржуваат општински линии на релација с.Пепелиште-Неготино и с.Криволак-Неготино и с.Долни Дисан-Тимјаник-Неготино и обратно по следниот редослед: ПОНЕДЕЛНИК-ПЕТОК релација

Continue readingОпштински линии