Меѓуопштински линии

Автобуската Станица ДАЈО ТУРС се наоѓа на ул.Маршал Тито бб Неготино.

Секојдневно се оддржуваат меѓуопштински линии од повеќе превозници до повеќе градови во државата.

Автобуската Станица во Неготино е категоризирана во ПРВА категорија.

Контакт телефон 043/361-744

Распоред на оддржување на линиите по превозници: